Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa biologiczno - chemiczna
Nazwa oddziału

 Grupa biologiczno - chemiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis