Bartoszyce
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZSP2 - Grupa matematyczno - geograficzna
Nazwa oddziału

 Grupa matematyczno - geograficzna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis