Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
Zespół szkół
Adres
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon
897 611 155
Fax
897 611 696
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Gottuk
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGI
Opis

W branżowej szkole I stopnia zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej nauka trwa 3 lata. Klasy są wielozawodwe. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Podczas nauki w branżowej szkole I stopnia oprócz praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i zajęć edukacyjnych w szkole, uczniowie uczestniczą w czterotygodniowych kursach zawodowych.  Szkoła kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Oferta

I A

Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1.