Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I el elektryk
Nazwa oddziału

 I el elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Elektryk

Opis

elektryk