Augustów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza - I D informatyczno-lingwistyczna
Nazwa oddziału

 I D informatyczno-lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

klasa informatyczno - lingwistyczna