Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - I if
Nazwa oddziału

 I if

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

technik informatyk