logo nabor augustow
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 I ak
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 21 I jp

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 3 I mrw

Technikum Nr 2
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 17 I technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
20 miejsc(a) / wolne miejsca: 13 I kucharz (klasa integracyjna)
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 I mechanik pojazdów samochodowych

Powrót