logo nabor augustow
informator
naglowek
Informacje o plikach cookie
 

Niniejsza polityka dotyczy stron internetowych obsługiwanych przez system Nabór w konfiguracjach: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła policealna oraz ponadgimnazjalna dla dorosłych oraz bursa, wdrażanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Pliki "cookie" (tzw. "ciasteczka") to niewielkie informacje tekstowe przekazywane przez serwis www do przeglądarki internetowej użytkownika końcowego i zapisywane w postaci plików tekstowych na urządzeniu tego użytkownika.

W plikach "cookie" nie są przechowywane dane osobowe. Przechowywany jest jedynie unikalny identyfikator pozwalający określić urządzenie użytkownika końcowego (przeglądarkę na urządzeniu). Pliki "cookies" mogą zostać usunięte w dowolnej chwili przez użytkownika lub zablokowane.

System Nabór używa dwóch rodzajów plików "cookie": plik identyfikujący urządzenie użytkownika końcowego oraz plik identyfikujący "sesję" użytkownika. Pierwszy z nich pozostaje na urządzeniu końcowym przez czas zdefiniowany w parametrach systemu lub do momentu usunięcia go przez użytkownika. Służy on do zbierania anonimowych statystyk pozwalających na udoskonalanie systemu. Drugi jest plikiem tymczasowym pozostającym na urządzeniu tylko w czasie trwania wypełniania wniosku lub w czasie korzystania z systemu jako zalogowany użytkownik (jako operator systemu, sprawdzanie wyników, weryfikacja wprowadzonych danych oraz konto rodzica)

Użytkownik końcowy może we własnym zakresie usuwać pliki "cookie" oraz definiować w przeglądarce możliwość korzystanie z plików "cookie". Zablokowanie lub usunięcie pliku "cookie" identyfikującego urządzenie nie wpłynie na funkcjonowanie systemu z punktu widzenia użytkownika końcowego. W przypadku plików "sesyjnych" wymagane jest, do prawidłowego działania systemu Nabór, pozwolenie na używanie plików "cookie".