Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK OGRODNIK
Nazwa oddziału

 TECHNIK OGRODNIK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do:

1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych

2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych

3. prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie

4. planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich

5. planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych

6. planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciagnik rolniczy)