Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Kucharz
Nazwa oddziału

 Kucharz

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.

Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, dekoracja stołu, wybór najlepszych jakościowo surowców..

Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP.

W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze. 

Poza obowiązkowym wyczuciem smaku od kandydata na kucharza oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości. Odnosi się to zarówno do umiejętności tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę.

Coraz częściej wymaga się, aby serwowane dania wyglądały jak dzieła sztuki. Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków.

Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.