Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Sprzedawca
Nazwa oddziału

 Sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, przedstawiciele handlowi realizujący czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. 

W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniem produktów, przyjmowaniem należnej zapłaty i księgowaniem. Musi posiadać umiejętność obsługiwania kasy fiskalnej.

Sprzedawca samodzielnie przyjmuje także reklamacje i skargi klientów. Jeśli jest jednocześnie właścicielem działalności lub posiada do tego upoważnienie, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.