Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Nazwa oddziału

 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do:

1. wytwarzania produktów spożywczych
2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności

Kwalifikacje:

TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych