Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK INFORMATYK
Nazwa oddziału

 TECHNIK INFORMATYK

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do:

1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych
3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych
4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
5. projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią

Kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
5. Administrowanie systemami operacyjnymi

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Programowanie aplikacji
2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych