Powiat Aleksandrowski
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Aleksandrów Kujawski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski 36 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: medyczny 18 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - profil: europejski 18 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski 64 0/0
Liceum Ogólnokształcące profil ogólny 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące profil wojskowy 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku ul.Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek 180 0/0
profil sportowy 30 0/0
profil medyczny 30 0/0
profil politechniczny 30 0/0
profil humanistyczny 30 0/0
profil geograficzno-społeczny 30 0/0
profil językowy 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski 60 0/0
KIEROWCA MECHANIK 12 0/0
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW i MASZYN ROLNICZYCH 12 0/0
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 12 0/0
MECHANIK - MONTER MASZYN i URZĄDZEŃ 12 0/0
ŚLUSARZ 12 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski 320 0/0
Sprzedawca 32 0/0
Kucharz 32 0/0
Fryzjer 32 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 32 0/0
Drukarz 32 0/0
Kelner 32 0/0
Cukiernik 32 0/0
Stolarz 32 0/0
Wielozawodowa 64 0/0
Technikum Nr 1 ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski 186 0/0
TECHNIK INFORMATYK 30 0/0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 30 0/0
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI 18 0/0
TECHNIK GEODETA 18 0/0
TECHNIK REKLAMY 18 0/0
TECHNIK AGROBIZNESU 18 0/0
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 18 0/0
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 18 0/0
TECHNIK OGRODNIK 18 0/0
Technikum Nr 2 ul.Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski 384 0/0
Technikum Gastronomiczne 32 0/0
Technikum Hotelarskie 32 0/0
Technikum Handlowe 32 0/0
Technikum Kelnerskie 32 0/0
Technikum Logistyczne 32 0/0
Technikum Ekonomiczne 32 0/0
Technikum Budownictwa 32 0/0
Technikum Elektryczne 32 0/0
Technikum Drzewne 32 0/0
Technikum Mechatroniczne 32 0/0
Technikum Energii Odnawialnej 32 0/0
Technikum Mechaniczne 32 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza ul.Śródmieście 31, 16-300, Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie al.Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego al.Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300, Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 2 ul.Tytoniowa 6, 16-300 Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 al.Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Tytoniowa 6, 16-300 Augustów 0/0
Oferta w przygotowaniu